Thursday, December 26, 2013

MERRY Christmas!! + Swahili for You

Merry Christmas!! Hey greetings from Tanzania. Hope all is well and you all had a great day. So far so good on my mission. Here's some Swahili for you:

Nina furahia kufanya kazi hapa Mwanza. Ninajua kanisa ni la kweli, kitabu cha Mormoni ni cha kweli, nabii Joseph Smith ni nabii wa kweli nina sema haya kupita jina la Yesu Kristo, Amina.

Feel free to write me anytime!

My address is

Kenya Nairobi Mission
Elder Brandon Eveson
PO BOX 46162 - 00100
Upper Hill Road next to Citigroup
NAIROBI, KENYA

Love, Elder EvesonNo comments:

Post a Comment